Zoek

Deze Cookieverklaring van Vandemoortele is van toepassing op Vandemoortele NV, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg-Zuid 816, B-9000 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder het nummer 0429.977.343 (RPR Gent, afdeling Gent), en op alle met de Vandemoortele Groep verbonden ondernemingen ('verbonden ondernemingen' in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), hierna gezamenlijk 'Vandemoortele' en afzonderlijk 'Vandemoortele NV' en 'Ondernemingen van Vandemoortele' genoemd.

Deze Cookieverklaring biedt specifieke informatie over cookies in aanvulling op het beleid inzake privacy en persoonsgegevens van de Vandemoortele Groep (Vandemoortele's Group Privacy & Personal Data Protection policy), waarin op gedetailleerde wijze wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Vandemoortele verzamelt en hoe Vandemoortele de nodige technische en organisatorische maatregelen neemt.

 

1. WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine deeltjes informatie (tekst- of cijferbestanden) die worden gedownload op uw apparaat met internettoegang (computer, smartphone of tablet). Bij een volgend bezoek of tijdens de sessie worden de cookies teruggestuurd naar de website. Dit maakt het mogelijk om de instellingen van de gebruikers van de website, zoals de gekozen taal, te onthouden. Cookies verzamelen ook informatie over hoe de website wordt gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren.

 

2. WAAROM GEBRUIKEN WE COOKIES?

De cookies op onze website zijn bedoeld om het gebruik van de website voor u te vereenvoudigen, door bepaalde instellingen en voorkeuren te onthouden. Daarnaast plaatsen we ook cookies om beter te begrijpen hoe gebruikers onze website gebruiken, om de functionaliteit van de website en de gebruikerservaring van onze website te verbeteren en om uw ervaring te personaliseren op basis van uw interesses en behoeften.

 

3. WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT OP DEZE WEBSITE?

 

 

4. HOE KAN IK MIJN COOKIE-INSTELLINGEN BEHEREN?

Bij het beheer van uw cookie-instellingen kunt u zien welke cookies wij gebruiken, telkens met de technische benaming, de host, de opslagperiode en de categorie van de gebruikte cookies.

Wat de opslagduur betreft, zijn er twee soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die op uw apparaat blijven totdat u onze website verlaat en die dan automatisch worden verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat totdat ze handmatig of automatisch worden verwijderd (zoals is vermeld in de cookie-instellingen).

 

5. VRAGEN OF KLACHTEN

Als u vragen of klachten hebt over deze Cookieverklaring, kunt u contact met ons opnemen door:

  • een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: mailto: 'privacy@vandemoortele.com';
  • een ondertekende en gedateerde brief te sturen naar het volgende postadres: Vandemoortele NV, t.a.v. Data Privacy, Ottergemsesteenweg-Zuid 816, B- 9000 Gent, België.